Administratörinloggning

Inredningsglas

Idag är glaset som byggnadsmaterial en allt större del av konstruktioner i byggnader och även i samband med inredning, både i hem och offentlig miljö. Utvecklingen av glas och dess funktioner går snabbt framåt, och även möjligheten att bearbeta och förädla produkterna kan göras på många spännande sätt.
Glaspartier kan användas i en mångfald tillämpningar innefattande, men inte begränsat till, kontor, konferensrum, avdelare, och inredningsfönster.

Inredningsglas i bostaden och hemmet

Vi erbjuder snygga, kvalitativa inredningar med glas.
Inredningsglas i badrum, duschrum och andra våtutrymmen.
Glas i kök, bordsskivor, glasväggar och dörrar, glasräcken för trappor till
andra våningar m.m.

Om du vill svarar vi för hela montaget inkl. måttagning på plats.
  
Naturligtvis kan Du nyttja ROT avdrag för våra tjänster.

Inredningsglas för kontor, butiker

Väggar i glas och speglar kan på ett enkelt men effektivt sätt skapa ett unika kontorslandskap med öppna men avgränsande ytor.
Genom att använda glas skapas en trevlig interiör med känslan av rymd och mycket utrymme

Vi hjälper dig med allt ifrån råd och tips till offerter och installation av inredningsglas till ditt kontor eller butik.

Om du vill svarar vi för hela montaget inkl. måttagning på plats.

Glaspartier i hemmet, i butiker och på kontoret är numer en naturlig del av inredningen.

Se referenser och inspirationsbilder

 

Kontakt

Glastjänst i Skellefteå
Uppfinnarvägen 52
931 42 Skellefteå

Tele: 0910-850 80
Fax: 0910-850 81

DIREKTKONTAKT

Gunnar: 070-390 26 36
gunnar@glastjanst.nu

DIREKTKONTAKT

Ronny: 073-098 41 25
ronny@glastjanst.nu